Poletje je obdobje, ko je z dela ravno zaradi letnih dopustov odsotna večina ljudi. Ustrezna prisotnost v podjetju je stvar organizacije in vodij. V nekaterih panogah, ki so sezonsko pogojene, pa poletje pomeni visoko intenzivnost dela in glavni vir dohodka. Podjetje si mora v tem času priskrbeti ustrezno delovno silo.

Kako si v tem času zagotoviti zadostno pomoč, da bo delo v podjetju potekalo nemoteno?

Najem študentov

Študentje delo opravljajo prek študentske napotnice, vendar je po spremembi zakonodaje študentsko delo manj ugodno kot včasih – delodajalec namreč plačuje tudi prispevke. Poleg prispevkov se plačata še koncesija ter DDV na koncesijo.

Primer: za izplačilo 1.000,00 EUR bruto znaša neto znesek 658,75 EUR, strošek delodajalca znaša 1.337,40 EUR, skupaj z DDV na koncesijsko dajatev pa 1.411,63 EUR.

Delo preko avtorske pogodbe

Posameznik lahko preko avtorske pogodbe opravlja le določena dela, ki so opredeljena kot avtorska dela. Praviloma je manj obdavčena kot podjemna pogodba, saj se ne plača zneska, ki je opredeljen kot »Posebni davek«, njegova stopnja pa znaša 25%.

Primer: za izplačilo 1.000,00 EUR bruto znaša neto znesek 611,05 EUR (oseba zavarovana po 18. členu ZPIZ-2), strošek delodajalca pa znaša 1.093,80 EUR.

Delo preko podjemne pogodbe

Posameznik lahko opravlja različna dela, umska ali fizična, vendar razmerje ne sme imeti elementov delovnega razmerja. Obdavčena je na enak princip kot avtorska pogodba, vendar je določena še dodatna stopnja: Posebni davek s stopnjo 25%.

Primer: za izplačilo 1.000,00 EUR bruto, znaša neto znesek 727,30 EUR (če je oseba zavarovana po 20. členu ZPIZ-2), strošek delodajalca pa znaša 1.343,80 EUR.

Delo kot samostojni podjetnik

Naročnik samostojnemu podjetniku plača dogovorjen znesek za opravljeno delo po pogodbi. Najverjetneje gre za ugodnejšo obliko sodelovanja za naročnika – za samostojnega podjetnika pa je situacija povsem odvisna od prihodka in od višine prispevkov, akontacije dohodnine in ostalih, z delom povezanih stroškov. Strošek »delodajalca«, ali bolj rečeno, pogodbenega partnerja, je v tem primeru znesek, ki ga s.p.-ju izplača za opravljeno storitev.

Primer: izplačilo v višini 1.000,00 EUR je edini strošek, ki ga ima »delodajalec«. Samostojni podjetnik pa mora s prejemki zagotoviti plačilo prispevkov, akontacije dohodnine, stroške računovodstva in druge stroške.

Tudi takšno sodelovanje ne sme imeti znakov rednega delovnega razmerja.

Zaposlitev za določen čas

Če delavca zaposlite za obdobje 3 mesecev ali manj, mu ne pripada odpravnina, delovno razmerje teče za čas, ki sta ga sklenila v pogodbi, v pravem pomenu besede pa tukaj nastopate kot delodajalec, delavec pa kot delojemalec.

Primer: za izplačilo 1.000,00 EUR bruto znaša neto znesek 698,40 EUR, skupni strošek delodajalca pa 1.161,00 EUR. Temu prištejete še znesek za prevoz in malico.

Za dodatne informacije se pokličite na 040 974 403 ali pišite na: info@vizaris.si