V zvezi z eVročanjem so na FURS prejeli nekaj vprašanj, ki se nanašajo na izterjavo davčnega dolga posameznikov, ki so zaposleni pri podjetnikih. V zvezi s tem pojasnjujejo:

Če ima fizična oseba, ki opravlja dejavnost, zaposlenega uslužbenca, zoper katerega davčni organ vodi postopek davčne izvršbe na denarne prejemke, bo davčni organ sklep o izvršbi (ki se nanaša na njegovega uslužbenca) poslal delodajalcu zgolj elektronsko prek sistema eDavki. Vročitev šteje za opravljeno z dnem, ko bo v portalu eDavki prevzel dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga delodajalec ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve). Ta sklep bo delodajalec obravnaval popolnoma enako, kakor takrat, ko ga je prejel v papirni obliki. V zvezi s tem ni nobenih novosti. To pomeni, da mora delodajalec na dan vročitve sklepa opraviti rubež dolžnikovih denarnih prejemkov. Od dneva vročitve pa teče tudi rok za vložitev ugovora delodajalca zoper sklep o izvršbi. Opozoriti velja tudi na odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo, saj se v primeru, če delodajalec ne ravna po sklepu o izvršbi, dolg davčnega dolžnika do višine rubljivih denarnih prejemkov lahko izterja od delodajalca.

Če bo ta isti delodajalec sam davčni dolžnik, bo v sklepu o izvršbi naveden kot fizična oseba (ne glede na vrsto obveznosti, ki se izterjujejo). Zato mu bo sklep o izvršbi kot dolžniku vročen v skladu s pravili o vročanju, ki veljajo za fizične osebe. To pomeni, da bo sklep prejel v papirni obliki po pošti. Elektronsko, preko eDavkov pa le, če se prostovoljno vključi v sistem eVročanje kot fizična oseba (preko portala eDavki, z vložitvijo pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov – obrazec eVročanje-POS).

Več lahko preberete na povezavi: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_vrocanje/