V kolikor davčnega obračuna Finančni upravi RS (FURS) niste oddali do 3. aprila 2018, ko se je iztekel zakonski rok, ga lahko vložite na podlagi samoprijave. S tem se izognite visokim globam za prekrške.

Samoprijavo, ki jo ureja Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) lahko uporabite v primeru, ko niste pravočasno oddali davčnega obračuna in se s tem izognete sankcijam. Drug namen samoprijave pa je, da z njo pozneje davčnemu organu sporočite morebitne nepravilnosti v obračunih davka in davčnih napovedih. V tem primeru niste odgovorni za prekršek, morate pa izpolniti svojo realno davčno obveznost. To pomeni plačilo obresti od poteka roka za plačilo do predložitve davčnega obračuna na podlagi samoprijave, zaradi premalo plačanega oziroma neplačanega davka. Obresti se izračunajo na podlagi obrestne mere, ki znaša 3 odstotke letno.

Rok za samoprijavo

Torej samoprijavo lahko koristite, če davčnega obračuna niste predložili v zakonskem roku in zgolj glede obveznosti, v zvezi s katerimi niste predhodno že vložil samoprijave.

Samoprijavo lahko vložite najkasneje do:

  • začetka davčnega inšpekcijskega nadzora,
  • začetka postopka o prekršku,
  • vročitve odmerne odločbe ali
  • začetka kazenskega postopka.

Po novem pa vam je dana možnost predložitve davčnega obračuna tudi v postopku inšpekcijskega nadzora po vročitvi zapisnika o inšpekcijskem nadzoru. Tako lahko v 20 dneh po vročitvi zapisnika predložite davčni obračun oziroma njegov popravek. Hkrati plačate tudi davek, skupaj z obrestmi od poteka roka za plačilo do predložitve davčnega obračuna oziroma popravka. V tem primeru se obresti obračunajo s fiksno obrestno mero v višini 5 odstotkov letno.

Predložitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka zaradi opravičljivih razlogov

Če pa zaradi opravičljivih razlogov obračuna niste mogli predložiti, vam davčni organ na vaš predlog dovoli predložitev obračuna po izteku predpisanega roka.

V tem primeru boste dokazovali, da ste imeli utemeljene razloge, da davčnega obračuna niste oddali v zakonskem roku. Kot utemeljeni razlogi se štejejo npr. uničenje dokumentacije v požaru ali poplavi, nenadna bolezen računovodje, … FURS vam bo, če boste izpolnili vse pogoje, v tem primeru dovolil davčni obračun oddati po izteku roka in zoper vas ne bodo začeli postopka o prekršku.

Predlog vrnitve v prejšnje stanje morate vložiti na FURS najpozneje v 8 dneh od dneva, ko je prenehal obstajati vzrok za zamudo, oziroma najpozneje v 3 mesecih po izteku zakonskega roka za predložitev davčnega obračuna.

Kakšne so globe za davčne prekrške?

V kolikor davčnega obračuna ne oddate v predpisanem zakonskem roku ali na podlagi samoprijave, ste v davčnem prekršku. Prav tako se za davčni prekršek šteje, ko davčnega obračuna ne oddate pravilno.

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) določa predvidene globe:

  • od 800 do 10.000 evrov za samostojne podjetnike,
  • od 1.200 do 15.000 evrov za mikro in majhne družbe ter
  • 3.200 do 30.000 evrov za srednje in velike družbe.

Na vsa dodatna vprašanja nas lahko kontaktirate na: 040 974 403 ali info@vizaris.si