Zavezanci, ki so v začetku aprila na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, imajo še do vključno 30. aprila 2018 čas, da vložijo ugovor, če ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena. Ugovor vložite na naslov, ki je naveden v informativnem izračunu dohodnine (v pouku o pravnem sredstvu), preko e-Davkov ali na obrazcu na FU, kjer imate prebivališče.

Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo.

Obrazec za ugovor na informativni izračun dohodnine

Informativni izračun po 30 dneh odločba

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun v 30 dneh od odpreme samodejno postal odločba.

Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 30. maj 2018, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana 28. maja 2018.

Naslednji paket do konca maja

Prvi paket, približno milijon informativnih izračunov je Finančna uprava poslala po velikonočnih praznikih, naslednji sveženj, gre za še približno pol milijona zavezancev, bo odpremljen konec maja 2018. Na Fursu običajno dohodnino najprej izračunajo za tiste, ki ne uveljavljajo olajšave za vzdrževane družinske člane ter nimajo dohodkov od opravljanja dejavnosti ali katastrskega dohodka. Informativne izračune že nekaj let pošiljajo z navadno pošto, za vročene pa veljajo 15. dan od datuma odpreme.

Kdo mora napoved vložiti sam?

Tisti zavezanci, ki do 15. junija izračuna ne bodo prejeli, bodo morali napoved vložiti sami, in sicer najpozneje do konca julija.