Ko ustanovite podjetje, se podatki vpišejo v Poslovni register Slovenije. Gre za bazo podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo dejavnost. Seveda je povsem običajno, da se tekom vašega poslovanja kaj spremeni, npr. sprememba poslovnega naslova, ali pa, da se zgolj želite ukvarjati s še eno dejavnostjo, ki je ob ustanovitvi podjetja niste registrirali.

Vse spremembe podatkov podjetja, ki so potrebni za vpis v Poslovni register, morate sporočiti v 15 dneh po nastanku spremembe. Podjetniki na VEM točki lahko opravijo naslednje spremembe:

 • spremembo naslova/sedeža podjetja,
 • spremembo zastopnika podjetja,
 • spremembo dejavnosti podjetja oziroma dodajanje dejavnosti.

Spremembe podatkov pri s.p.

Samostojni podjetnik (s.p.) lahko vse spremembe prijavi preko portala e-VEM ali na eni izmed VEM točk, lahko tudi pri nas, kjer boste vse uredili brezplačno ob naši strokovni pomoči. Vse spremembe podatkov podpiše nosilec dejavnosti, lahko pa za to pooblasti drugo osebo (prokurist).

Spremembe podatkov pri d.o.o.

Manjše oziroma enostavne spremembe lahko na točki VEM uredite tudi enoosebni ali več-osebni d.o.o. Te so na primer dodajanje dejavnosti, sprememba imena firme, sprememba sedeža in naslova.

Točka VEM lahko brezplačno izvede postopek prijave spremembe podatkov družbene pogodbe samo v primeru enostavne (VEM) pogodbe. Pri bolj zapletenih spremembah in kompleksnejših poslovnih oblikah, pa mora podjetnik vključiti notarja, čigar storitve pa so plačljive.

Primeri sprememb, ki zahtevajo vključitev notarja:

 • povečanje osnovnega kapitala d.o.o. iz sredstev družbe,
 • povečanje osnovnega kapitala d.o.o. z novimi vložki,
 • poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala d.o.o.,
 • redno zmanjšanje osnovnega kapitala d.o.o.,
 • zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih deležev v d.o.o.,
 • sprememba družbenika d.o.o. zaradi prenosa poslovnega deleža,
 • sprememba imena, sedeža ali dejavnosti gospodarske družbe, ki ima družbeno pogodbo v obliki notarskega zapisa.

Predlagamo vam, da je najprimernejše, da družbeniki ali zastopniki podjetja, ki želijo na VEM točki opraviti kakšno spremembo, pred tem pokličejo referenta VEM točke, da jim ta poda natančne napotke glede postopka.

Kdo lahko ureja oziroma podpisuje spremembe podatkov?

Spremembe podatkov podjetja pri enoosebni d.o.o.:

 • Spremembo imena firme – podpiše družbenik,
 • Spremembo naslova podjetja – podpiše poslovodja,
 • Sprememba sedeža podjetja – podpiše družbenik,
 • Spremembo zastopnika podjetja – podpiše se novi zastopnik,
 • Spremembo dejavnosti podjetja – podpiše se družbenik.

Spremembe podatkov podjetja pri več-osebni d.o.o.:

 • Spremembo imena firme – podpisuje poslovodja podjetja,
 • Spremembo naslova/sedeža podjetja – podpisuje poslovodja podjetja,
 • Spremembo zastopnika podjetja – podpišejo se vsi družbeniki podjetja (novi zastopnik podpiše izjavo zastopnika),
 • Spremembo dejavnosti podjetja – podpiše poslovodja podjetja,
 • Pred prihodom na postopek spremembe podatkov na VEM točki pri več-osebni družbi, družbeniki pripravijo sklep družbenikov, ki se nanaša na postopek ali postopke, ki jih želijo opraviti na VEM točki. Sklep podpišejo vsi družbeniki in se med seboj dogovorijo, kdo bo obiskal VEM točko-torej podpisal listine potrebne za spremembo

Za vse informacije in pomoč nas lahko pokličete na 040 974 403 ali nam pišete na info@vizaris.si.