Ustanovitev podjetja

 

Ste tik pred pričetkom podjetniške poti in razmišljate o ustanovitvi podjetja? Se sprašujete ali bi raje ustanovili (enoosebno) družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ali postali samostojni podjetnik (s.p.)? Lahko pa na VEM točki ustanovite tudi večosebne družbe.

Postopek odprtja podjetja je danes enostavnejši in lažji kot kdajkoli.

Ali veste, katera oblika dela je s stroškovnega vidika za vas najbolj optimalna?

Kaj je dobro vedeti pred ustanovitvijo podjetja?

Pred ustanovitvijo podjetja je dobro vedeti predvsem koliko odgovornosti ste pripravljeni nositi.

Samostojni podjetnik namreč odgovarja za poslovanje svojega podjetja s celotnim svojim premoženjem. To pomeni s svojo hišo, prihranki na bančnem računu, vikendom na morju, skratka z vso lastnino, ki je pisana na njegovo ime. Lastnik d.o.o.-ja pa s svojim premoženjem ne odgovarja, ampak le z višino sredstev, ki jih ima podjetje samo. To je pomemben vidik, ki ga gre upoštevati, ko nas zanima, kako ustanoviti podjetje, predvsem ko se odločamo za pravno formalni vidik.

Kako ustanoviti podjetje – s.p. ali d.o.o.?

Preden se podjetnik sooči z vprašanjem, kako ustanoviti podjetje, se mora še pred tem odločiti oz. izbrati kakšno pravno obliko obliko podjetja si želi ustanoviti.

Najpogostejši obliki ustanavljanja podjetij sta:

 • ustanovitev s.p. (samostojni podjetnik)
 • ustanovitev d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo)
Razlike med s.p. in d.o.o.

S.P.

D.O.O.

Osebna odgovornost

DA (odgovarjate z osebnim premoženjem)

NE (odgovarjate le s  kapitalom podjetja)

Osnovni kapital

Ni potreben

7.500,00 € (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano)

Ustanovitveni stroški

Brezplačno

Enostavni postopek (brezplačno)

Zahtevni postopek (pri notarju po notarski tarifi)

Obdavčitev dobička

16%, 27%, 41% (dohodninska lestvica)

Davek od dohodkov pravnih oseb – vedno enaka davčna stopnja (17%)

Vodenje poslovnih knjig

Norminirani odhodki (25%)

Enostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo

Poslovni račun – denar

Z denarjem na računu prosto razpolagate.

Možnost razpolaganja z denarjem na računu je precej omejena.

Plača

Dobiček s.p. je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne morete uveljavljati kot strošek.

D.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu le ta predstavlja strošek.

Krediti – sredstva na razpisih

Ureditev bančnega kredita je zelo težavna, možnosti prijave za pridobitev sredstev na razpisih pa omejene.

Ureditev bančnega kredita je lažja,  za prijavo na razpise je oblika primernejša.

Pogoji za ustanovitev podjetja
 1. Družbenik v evidenci FURS-a ne sme biti zaveden kot davčni dolžnik ali neplačnik.
 2. Bodoči družbenik-i in bodoči zastopnik-i podjetja, mora-jo biti pri postopku registracije osebno prisotni.
 3. Za postopek potrebujejo veljavni osebni dokument.
 4. Ustanovitveni kapital d.o.o. mora biti v denarju in najmanjšem znesku 7.500 EUR.
Za ustanovitev podjetja (s.p ali d.o.o.) na naši točki VEM potrebujete:
 • osebni dokument,
 • davčno številko,
 • overjeno soglasje lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, če vi niste lastnik objekta. Soglasje lastnik objekta overi na Upravni enoti ali pri notarju.

Na podlagi ZGD-1H namreč velja, da mora samostojni podjetnik ali družbenik družbe, ki ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, pri prijavi za vpis ali prijavi za vpis spremembe poslovnega naslova, priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lastnika objekta za prijavo ali spremembo poslovnega naslova družbe z omejeno odgovornostjo, lahko overi tudi referent na VEM točki, medtem ko to za samostojnega podjetnika trenutno še ni mogoče in mora izjavo overiti notar ali upravna enota.

Soglasje s.p.

Soglasje d.o.o.

Postopek ustanovitve s.p. na naši VEM točki

Za postopek registracije s.p. na VEM točki, bodoči podjetnik potrebuje:

 • osebni dokument,
 • davčno številko,
 • overjeno soglasje lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, če vi niste lastnik objekta. Soglasje lastnik objekta overi na Upravni enoti ali pri notarju.

Pri postopku registracije s.p. na VEM točki, referent za bodočega podjetnika pripravi sledeče obrazce:

 • prijava za vpis samostojnega podjetnika- AJPES obrazec
 • oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika – DURS obrazec
 • prijava v obvezna socialna zavarovanja – M1 obrazec

Podjetnik obrazce podpiše in referent jih po elektronski poti pošlje na ustrezne institucije. Sklep o vpisu podjetnika v poslovni register AJPES, bo podjetnik prejel naslednji dan od datuma, ki ga je pri postopku registracije predlagal za datum vpisa v register podjetij, na naslov, ki ga je določil ob registraciji.

Postopki, ki jih s.p. opravi po registraciji podjetja:

 1. S sklepom o vpisu v poslovni register podjetij AJPES, podjetnik nato odpre TRR na banki
 2. Podjetniku predlagamo da izvede vse potrebne korake iz Varstva in zdravja pri delu, izdela oceno tveganja in opravi zdravniški pregled na medicini dela.
 3. Predlagamo, da se novi podjetnik čim prej sestane z bodočim računovodjem svojega podjetja.

Koristni napotki za s.p.:

 • Če želite ustanoviti s.p. na določen, želeni dan, vam svetujemo, da se za termin registracije s.p. naročite nekaj dni prej, saj boste le tako lahko pričeli s poslovanjem na dan, ki ga boste sami določili ob registraciji podjetja. Registracija s.p. na isti dan, ko opravljate postopek na VEM točki, ni več mogoča.
 • Smiselno je ob registraciji podjetja registrirati tiste in toliko dejavnosti, s katerimi bo podjetnik takoj začel poslovati. Dodajanje novih dejavnosti je možno tudi po ustanovitvi podjetja.
 • Imaginarno ime pri s.p. ni obvezno, saj ga podjetnik lahko kadarkoli doda k imenu podjetja.
Postopek ustanovitve d.o.o. na naši VEM točki

Pred registracijo d.o.o. vam svetujemo, da si preberete, kaj je potrebno urediti pred odprtjem d.o.o.

Na VEM točki se lahko ustanavljajo tako enoosebne kot večosebne družbe (v kolikor se družbeniki strinjajo s formalno družbeno pogodbo, ki se nahaja v sistemu e-Vem).

Za postopek registracije d.o.o. na VEM točki, bodoči podjetnik potrebuje:

 • osebni dokument,
 • overjeno soglasje lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, če vi niste lastnik objekta. Soglasje lastnika objekta overi referent na VEM točki, Upravna enota ali pri notar.

Pri postopku registracije d.o.o. na VEM točki, referent za podjetje pripravi sledeče obrazce:

 • Akt o ustanovitvi /Družbeno pogodbo, če je več ustanoviteljev
 • Sklep o imenovanju zastopnikov
 • Sklep o določitvi poslovnega naslova
 • Izjava zastopnika
 • Davčne podatke

Družbeniki in zastopniki podpišejo dokumente. Referent VEM točke, podjetnikom izroči dokumentacijo za odprtje začasnega računa na izbrani banki:

 • Akt o ustanovitvi /Družbeno pogodbo
 • Sklep o imenovanju zastopnikov
 • Sklep o določitvi poslovnega naslova

S to dokumentacijo podjetnik odpre začasni račun na banki, na ta račun nakaže oziroma položi osnovni kapital in banka mu izda Potrdilo o vplačilu kapitala. To potrdilo v originalu podjetnik dostavi na VEM točko (najkasneje v 14-dneh), referentu, ki je zanj pripravil dokumentacijo podjetja. Referent VEM točke po elektronski poti pošlje dokumentacijo na registrsko sodišče. Če je z vlogo vse v redu, je podjetje registrirano v cca 7 dneh. Po prejemu Sklepa o vpisu poslovnega subjekta v register podjetij, se podjetnik vrne na banko in začasni račun spremeni v poslovni račun. Podjetje razpolaga 7.500 EUR kapitala za tekoče poslovanje.

Kje odpreti podjetje – Registracija podjetja?

Najhitrejši način za registracijo podjetja je ustanovitev podjetja na VEM točki (VEM – Vse na Enem Mestu). Na naši VEM točki vam uredimo vse potrebno za registracijo podjetja, naj bo to ustanovitev s.p. ali odprtje d.o.o.

Kontaktirajte nas in si rezervirajte svoj termin

Koledar

julij 2024
P T S Č P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031