Vsako leto se ob koncu leta srečujemo z istim problemom: kako pravilno obravnavati darila zaposlenim ob novem letu, darila njihovim otrokom, darila poslovnim partnerjem, pogostitve ipd. Do kakšne višine so ta darila neobdavčena? So ti stroški davčno priznani? Lahko odbijamo DDV od teh stroškov?

Obdavčitev daril fizičnim osebam po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) je odvisna od razmerja med darovalcem in obdarjencem ter od vrednosti darila. Če fizična oseba prejme darilo od svojega delodajalca ali od osebe, ki je z delodajalcem povezana, ali ko je delodajalec oseba, ki je povezana s prejemnikom darila, se tako darilo šteje kot obdavčljiv dohodek po ZDoh-2 in se obdavči kot dohodek iz zaposlitve, točneje, kot boniteta. Darilo, ki ga fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 46. člena zakona, pa se obdavči kot dohodek iz dejavnosti.

Darila zaposlenim ob koncu leta
Če zaposleni brezplačno prejme proizvod ali storitev, se vrednost danega obravnava kot boniteta. Če je vrednost tega darila manjša od 13 evrov (od 1. 1. 2017 velja znesek 15 evrov) in je to edino darilo, ki ga zaposleni prejme od delodajalca v kakem mesecu oziroma delavcu darila niso zagotovljena redno ali pogosto, se tako darilo ne obdavči.

Darila otrokom zaposlenih ob koncu leta
Če v decembru delodajalec obdari otroke zaposlenih, ki niso starejši od 15 let, in tako darilo ne presega vrednosti 42 evrov, se ne obdavči. Če pa darilo presega vrednost 42 evrov ali če se podari otroku, starejšemu od 15 let, se tako darilo obravnava kot boniteta, ki jo obračunamo staršu tega otroka.

Darila poslovnim partnerjem ob koncu leta
Če vrednost darila, ki ga ob koncu leta namenimo poslovnim partnerjem, ne presega vrednosti 42 evrov oziroma če skupna vrednost vseh daril, ki smo jih podarili isti osebi, v davčnem letu ne presega 84 evrov, takih daril ni treba obdavčiti z dohodnino. Če pa vrednost teh daril preseže omenjeni znesek, je treba obračunati 25 % akontacije dohodnine. Denarna vrednost darila se obravnava kot neto prejemek, kar pomeni, da se obračun akontacije dohodnine opravi tako, da se vrednost darila obruti, od obrutenega zneska pa se obračuna akontacija dohodnine.

Mešana raba
Kako obravnavati nakupe drobnega materiala, ki ga porabljamo v različne namene? Če smo nabavili npr. pisala z logotipom podjetja, se tisti del pisal, ki smo jih dali zaposlenim v pisarniške namene, knjiži kot strošek pisarniškega materiala, tisti del pisal, ki smo jih dali v novoletne darilne vrečke za poslovne partnerje, kot strošek reprezentance, tisti del, ki smo ga razdelili na sejemski stojnici, pa med stroške reklame…

Organiziranje novoletne zabave za zaposlene in zunanje sodelavce ter poslovne partnerje
Stroški organizacije novoletnih zabav za zaposlene se ne štejejo za boniteto, so pa z vidika davka od dohodkov pravnih oseb davčno nepriznani odhodki.

Darila in DDV
Če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
•    ni protidobave blaga ali storitev s strani prejemnika darila,
•    darilo se daje v okviru opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca,
•    darilo se daje občasno in ne istim osebam,
•    vrednost darila ne preseže 20 evrov,
se DDV ne obračuna, čeprav smo ob nabavi darila uveljavljali odbitek DDV.