V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) lahko zdravstveno in zobozdravstveno dejavnost opravljajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Predpisane pogoje opredeljujeta Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o zdravniški službi. Pogoji za pridobitev dovoljenja oz. odločbe o vpisu v register so:

Dovoljenje za samostojno zdravstveno dejavnost izda Ministrstvo za zdravje. Ustrezna izobrazba mora biti v času vpisa v register že opravljena, posameznik pa mora biti zabeležen v register zdravnikov in zobozdravnikov, o čemer odloča Zdravniška zbornica Slovenije.

Zobozdravnik ali zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če je vpisan v zdravniški register in če izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon. Odločbo o vpisu v register za zdravnike in zobozdravnike kot fizične osebe izda Zdravniška zbornica Slovenije.

Za ustanovitev s.p., ki opravlja zunaj bolnišnično zdravniško dejavnost je potreba registracija samostojne dejavnosti – ustanovitev s.p. in izbira ustrezne glavne dejavnosti na eni izmed VEM točk po Sloveniji oziroma na naši VEM točki. Za zobozdravnike je šifra 86.230, zdravnike pa 86.210 oziroma katera druga ustreznejša šifra. Ob registraciji se vpiše vrsta dejavnosti, nato pa sistem po uradni dolžnosti pri Zdravniški zbornici in Ministrstvu za zdravje preveri, ali je ustanovitelj kvalificiran za ustanovitev zunaj bolnišnične zdravniške dejavnosti.

Katere dejavnosti lahko opravlja zdravnik ali zobozdravnik v popoldanski dejavnosti?

Zdravstvena dejavnost obsega ukrepe in aktivnosti, ki jih po medicinski doktrini in ob uporabi medicinske tehnologije opravljajo zdravstveni delavci oziroma delavke in zdravstveni sodelavci oziroma sodelavke pri varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in poškodovancev. Med dejavnosti, ki so naštete v standardni klasifikaciji dejavnosti in so dovoljene kot popoldanska dejavnost spada splošna in specialistična zdravstvena ali zobozdravstvena dejavnost, vključno z diagnostiko, specialističnim svetovanjem, preventivo in zdravljenjem. Med dejavnosti spadajo vse dejavnosti splošnih ambulant, ki se opravljajo v zdravstvenih domovih in drugih zdravstvenih prostorih, poleg tega pa tudi ortodontska in zobozdravstvena kirurška dejavnost.

ZZDej našteva kot pogoj za opravljanje zunaj bolnišnične zdravstvene dejavnosti tudi to, da mora najmanj petina delovnega časa potekati po 16. uri.

V primeru, da potrebujete pomoč ali nasvet nas lahko pokličete na 040 974 403 ali pošljite e-mail na info@vizaris.si.